Natisni

V letu 2013 se je sprožil plus (jang) pol, ki predstavlja moški pol in je šel navzgor vse do 7. čakre. Minus (jin) pol, ki predstavlja ženski pol, je prišel z našo pomočjo na 2. čakro in se ureja v letošnjem letu. V sodih letih se ureja jin pol, v lihih letih pa se ureja jang pol. Pozitivno in negativno v življenju je zelo relativen pojem. Resnično pozitivno predstavlja prava harmonija med plus in minus polom. Energije, ki se sedaj dvigajo, imajo podoben proces za človeka kot kundalini energija. Dokler vsebina energije ne gre skozi telo navzgor, deluje za nas kot tujek. Vsebina mora iti skozi nas in do tistega nivoja, do katerega uspemo vsebino predelati, do tam nam energija služi. V letošnjem letu je potrebno predelati jin pol, kar pa bodo ostali ljudje uspeli predelati šele v letu 2015, ko se bo premagala tudi finančna kriza.

TRANSFORMACIJA ČLOVEŠKE KRVI

Ko se rodimo v ta svet, dobimo s telesom kri svojih staršev. Naša kri je usklajena z našo osebnostjo, saj smo se načrtno rodili v okolje, kjer bomo živeli in dvigali svojo evolucijo. Včasih pa se zgodi, da človek dobi kri nekoga drugega. Človek lahko bodisi dobi transfuzijo ali pa dobi kri zaradi kakšnega drugega zdravstvenega razloga. Če dobimo kri od navzven, deluje kri energetsko v našem telesu kot tujek. S tujo krvjo dobimo vase od 85% do 100% druge osebnosti, kar ostane v nas in skozi svoje telo ne moremo izraziti svoje lastne osebnosti. Naša osebnost se namreč ne more povezati z novo krvjo in fizično ne moremo narediti ničesar, da bi tujo kri spremenili. Dokler ne pričnemo delati duhovno in načrtno ne posežemo vase, imamo v sebi v takem primeru še vedno vsebino tuje osebnosti. Kri je možno transformirati v nivo naše osebnosti, ki je potem vezana na našo zavest in se skozi našo osebnost tudi izraža. Za uspešno transformacijo krvi, je potrebno je poseči v 1. čakro materije, zbuditi lastne moči, iz tega delovati na materialno telo in s svojo zavestjo narediti preobrazbo. Ko zadenemo pravi center, lahko iz tuje krvi naredimo svojo, ki bo povsem usklajena z našo osebnostjo. Podobno kot za kri, velja tudi za telesne organe. Tudi, če je nekdo dobil nov telesni organ, (ki vsebuje energetsko stanje osebnosti tujega darovalca), ga je z načrtnim duhovnim posegom možno preobraziti v svojega. Če je človek moral dobiti npr. nov organ, s tem ne naredi nobenega greha do narave. Primerno pa je, da novi organ energetsko uskladi s svojo lastno osebnostjo. Zanimivo je še to, kaj se zgodi, če darujemo svojo kri. Človek, ki bo dobil našo kri, mu bo kri lahko tudi do 100% dajala energijo in se skozi tega človeka plemenitila.
 
Zavest se v veliki meri izraža skozi našo kri, zato je pomembno, da jo dvignemo v mental. Slavko Mahne Shyama človeško kri dvigne iz astrala v višje čakre. Ko uspemo kri dvigniti v mental, dobi kri vase vsebino ognja in predstavlja zdravilno moč, dinamiko, kreativnost. Nova kri se pomladi. Ljudje okoli nas lahko zaznajo, kako delujemo veliko bolj vitalno. Ker kri vpliva na telo in duševnost, nam transformacija krvi vpliva na vsa področja v življenju. Vpliva na počutje in duševno stanje. Vezana je na element ognja. Po indijski teoriji je človek sestavljen iz elementa ognja. Človeško telo je sestavljeno iz materije ognja in vseh podčaker. Kri spada pod 3. podčakro elementa ognja. Čeprav je kri tekočina, vpliva na vso zgradbo telesa.