Natisni

Ljudje nosijo v sebi vzroke iz preteklosti. Vzrok je kot ledena gora. Če ima človek v sebi vzrok, da je bil nekoč npr. prestrašen in prizadet, ima lahko ta vzrok še vedno v podzavesti. Vzrok lahko občasno ali ves čas prihaja v zavest in človeka bremeni. Človeška narava deluje tako, da če se želimo vzroka v sebi osvoboditi, moramo iti s svojo sedanjo zavestjo nazaj v preteklost, se soočiti z vzrokom, ga preživeti skozi krizo in skozi sebe. Sicer lahko breme vzroka še vedno nosimo v podzavesti. Projicirajmo se v vzrok, ga ponovno doživimo s sedanjim stanjem in ga skozi krizo izživimo.

Slovenci imajo ogromno vzrokov oziroma blokad v seksualnosti. Seksualnih blokad se lahko osvobajamo tudi skozi meditacijo in sicer tako, da se v meditaciji poglobimo v sebe in vzroke zavestno razkrajamo. Lahko si v meditaciji ponavljamo sugestijo: "Naj se seksualna blokada razkroji" ali "Naj pozitivne energije izničijo seksualno blokado". Z nihalom si lahko na ta način sproti merimo in razkrajamo seksualne blokade.

Vse oblike seksualne energije se bremenijo skozi iluzije in fantazije. Moški običajno padajo v provokacijo in iluzije skozi žensko mimiko (npr. ženski lasje, visoki škornji, dekolteji...). ženske padajo v iluzije skozi moško provokacijo (npr. moške mišice, avtomobili, denar,...). Ko je človek seksualno fizično aktiven, se skozi to razkroji veliko fantazij. Prej lahko človek v mislih v fantazijah iz "miške" naredi "slona". Ko pa se realno sooči s svojimi fantazijami, vidi, da je v realnosti "slon" v bistvu le "miška". S tem, ko gre človek v realnost, si razbije fantazije, se prizemlji in postane bolj realen. Nekateri ljudje pa se lahko ujamejo v nagon. V takem primeru so vseeno prišli iz fantazije v realnost in razbili blokade vzorcev. Če pa se ujamejo v strast, jih ta v tem primeru obsede in postanejo sužnji strasti.  V Indiji temu pravijo, da se Boginja Kali človeku usede na hrbet in mu sesa energijo ter življenjski vir. Če postane človek obseden s strastjo, se proti temu bori tako, da se od seksualnosti za nekaj časa distancira. V mirnem sedenju lahko ozavešča občutke strasti in nagona ter ni več seksualno aktiven. Podobno kot se lahko ujamemo v strast, se lahko ujamemo tudi v odvisnost od npr. alkohola, cigaret, kave... Človeška zavest je v vseh teh primerih zasužnjena. Če človeka obsede nagon in strast, je v takem primeru primerno izvajati duhovne vaje, meditacijo, mirno sedenje in začasno nič seksa. Človek tako postane močan in dobi stabilno stanje osebnosti.  Eno je, da si dovolimo seksualnost. Pred seksualnostjo smo lahko bili sužnji fantazij. Če pa smo padli v odvisnost od nagona in strasti, se v sebi borimo in izborimo. Temeljito se predamo celibatu in skozi meditacijo v sebi razvijemo moč, da smo mi gospodarji nad nagonom in našo zavestjo. Na ta način postopoma vse energije dvignemo v mental, se osvobodimo in upravljamo dimenzije navzdol.

ZLITJE ARHETIPOV MOŠKI IN ŽENSKA

Vsi ljudje imajo v naravi moški kot ženski arhetip. Ko se rodi moški, dobi v sebe 70% moškega in 30% ženskega dela. Ko se rodi ženska prav tako dobi v sebe 70% ženskega in 30% moškega dela. Moški del ženske ostane tekom življenja 6 dimenzij pod nulo globoko v podzavesti. ženski del moškega ostane tekom življenja 7 dimenzij pod nulo. Ta drugi del, ki je globoko v podzavesti, je težko živeti. Dokler človek deluje kot človek, je razmerje moški-ženska kot smo opisali 30% proti 70%. Bolj ko se človek evolucijsko dviga, se višje v razvoju arhetipa moški-ženska v večjem odstotku zlivata.


Prav je, da se zavedamo, da sta oba arhetipa (tako moški, kot ženski) enakovredna. ženska naj bi bila moškemu predana, moški pa naj bi bil v celoti spoštljiv do ženske. Če je ženska v 72% predana moškemu in jo moški spoštuje, lahko živita kar na 8. stopnji sreče, tako jima vse v življenju teče. Če je ženska moškemu predana 52%, lahko živita na 5. stopnji sreče. Zelo pomembno je, da ima moški spoštovanje do ženske. Da se lahko dogaja zlitje arhetipov, mora imeti moški vsaj 52% dominantnega stanja, oziroma biti ženski nadrejen, ženska pa mora imeti največ 48% nadrejenosti. Če vlada v odnosu obratno stanje v razmerju, ne more priti do več kot 32% zlitja arhetipov. Tako deluje narava in tako je narejen čas. Enkrat se rodimo kot moški, drugič kot ženska. Rojevamo se zato, da se naučimo pravilnega stanja moške in ženske narave. Tekom človeške evolucije gremo skozi 78 reinkarnacijskih stopenj in se rojevamo v različne spole. V posameznem življenju lahko izživimo več reinkarnacijskih stopenj naenkrat, lahko pa preživljamo eno reinkarnacijsko stopnjo tudi več življenj. Tako se tekom evolucije postopoma naučimo prave vrednosti ženske in moške narave. V neki fazi razvoja bo človek prišel v popolno zlitje arhetipov in takrat ne bo več spolov ter bo le eno bitje. To velja za vse ljudi. To se bo lahko zgodilo šele takrat, ko evolucija preseže naravo človeške evolucije. Posameznik mora v tem primeru priti v 5. angelsko dimenzijo, civilizacija pa mora priti v 5. kavzalno dimenzijo. Takrat začne skupnost delovati kot Bog. Vsa bitja so združena v enost moškega in ženske ter deluje kot Bog.

V Sloveniji so ženske 52% nadrejene/dominantne nad moškimi. V Avstriji pa npr. deluje pravo razmerje med moškim in žensko (52% moški - 48% ženske). Glede na zlitje, ki ga dosežeta partnerja (moški in ženska) med sabo, je odvisno ali se partnerja prizemljita ali pa delujeta odzemljeno. Če sta partnerja odzemljena, skozi odnos rušita pozitivno ravnovesje narave in pozitivnih vrlin.

Šele elohimska rasa je tista, ki lahko živi popolno zlitje arhetipov. Angelska rasa npr. obstaja že na mentalni dimenziji, je druga rasa in ima lahko tudi nizko evolucijo. Angeli so šli skozi sveti ogenj, ni pa rečeno, da so celovita bitja. Vsa angelska bitja imajo nad 50% zlitja arhetipov. Obstajajo pa civilizacije, ki imajo zlitje arhetipov zgrajeno še višje kot angelska rasa.