Natisni

Kako funkcionira evropski svet bele rase? Čustvena in seksualna energija sta dve glavni življenjski energiji iz katerih se vse kreira. Seks predstavlja samo en del seksualnosti. Seksualna energija se namreč preliva v veliko področij življenja. Obstaja zaloga čustvenih in seksualnih energij v podzavesti, ki je blokirana in neizkoriščena. Ljudje, ki imajo negativno stališče do seksualnosti ali do čustvenih odnosov, dejansko uporabljajo zelo majhen del življenjskega vira v realnosti. Taki ljudje so leni, malodušni, neodgovorni. živijo v fantazijah in iluzijah. Slovenci imajo le okoli 15% prebujenega življenjskega vira. Blokiran seksualni del obstaja kot blokada neizkoriščene energije, ki se mora v določenih situacijah sprožiti. Ko se ta energija sproži iz podzavesti, gre po naravni poti kot vsaka druga življenjska lastnost. Najprej se vlije v materijo, kar je 1. stopnja faze delovanja. Nato se vlije v astral in se kaže pri sproženi seksualni energiji kot seksualni nagon, pri čustveni energije pa se kaže kot jeza, ljubosumje, sovraštvo, posesivnost. Ker imajo ljudje razumsko definicijo teh energij, to deluje kot nasprotje naravni energiji. Če hoče človek zaznati naravno energijo, mora razumsko definicijo energij najprej razkrojiti, (kar deluje kot minus vzrok), da lahko človek sploh zazna pravo naravno energijo. Naravna seksualna in čustvena energija v sebi nosita resnico, resnico spoznanja življenja in raznih življenjskih lastnosti ter razumevanja življenja. Razumevanje življenja se pokaže šele takrat, ko energija pride v mental in v sebi nosi znanje. Kot bi npr. imeli pesek, cement in malto iz katere mora najprej priti pametna analiza in načrtovanje ter se kasneje iz tega naredi neka dobra kreacija. Podobno se dogaja z energijo. Energija, ki je blokirana, v sebi nosi vse lastnosti. Spodaj v nas se nahaja neka kepa vsebin, ki miruje. To kepo vsebin je potrebno sprožiti, jo povleči v prvo fazo delovanja (materijo in astral) ter energijo plemenititi, jo dvigati v višje nivoje (v mentalno dimenzijo). Ko energija pride v mentalno dimenzijo, se iz nje sprosti resnica in znanje. To je tisto znanje, katerega se ni potrebno učiti. Energija, ki se vlije v človeško zavest, že sama vsebuje znanje in izpolni možgane, živce in človeško zavest. Človek tako doživi spoznanje. Ko gre energija skozi 3. mentalno dimenzijo in se vlije v 4. mentalno dimenzijo, človek dobi spoznanje razumevanja življenjskih pojmov, dobi kreativno in ustvarjalno voljo, človeku se prebudi stanje sožitja in sočutja do življenjskih pojmov (rastlin, živali...).

Čustvena energija je prav tako zablokirana nekje v spodnjih dimenzijah. Čustveno stanje pri ljudeh je takšno, da se ga velikokrat sramujejo. Nekdo, ki ima prebujena čustva, ki ima ljubezen, ki je ljubeč, ki je čuteča osebnost, še posebej pri moških velja, da se takega moškega ljudje po navadi sramujejo. Obstaja ljubezen, ki je iluzorna, obstaja pa tista ljubezen, v kateri je moč, znanje, energija in življenjski vir. Ta ljubezen je vsebina, ki jo lahko vlivamo v delo, v ustvarjalnost, v kreativnost. Dokler seksualna in čustvena energija ne gresta skozi sveti ogenj (skozi 3. mentalno dimenzijo), sam potek energij potuje ločeno. Čustvo v nižjih stopnjah je jeza, sovraštvo, agresivnost, ljubosumnost, egoizem, posesivnost. Vse to so čustva. Čustva je potrebno oplemenititi in energijo čustev dvigniti na višjo stopnjo, da iz energije uporabljamo plemenita čustva (sožitje, sočutje, razumevanje...).

Tako seksualna kot čustvena energija v sebi nosita resnico znanja in znanje. Budisti npr. sedijo v lotosu v mirujočem stanju in s tem se energija spontano dviga navzgor v njihove čakre. Na videz sicer zgleda, da budisti ne delajo veliko, v resnici pa je ravno mirovati najtežje. Vse vaje je lažje delati, kot pa sedeti povsem pri miru. Vsi ljudje so namreč ves čas navajeni le gibati, v resnici skoraj nič ne mirujejo. Človek zelo malo časa v življenju popolnoma miruje, zato je tudi težko biti popolnoma pri miru. Ravno s tem, ko smo čisto pri miru, pa se prične energija sama spontano plemenititi. Plemeniti se energija, ki je že prišla iz blokiranih dimenzij (materije in astrala) in se dviguje v mentalno dimenzijo ter s sabo prinese resnico kreativne volje ter ustvarjalnosti. Tako v sebi začutimo, da smo olajšani in razbremenjeni. Ko na Delavnici Duhovnega Razvoja sedimo povsem pri miru (npr. pol ure ali eno uro), se sprožena energija dvigne vrh mentalne dimenzije ali celo v kavzal, kar že pogojuje občutek sreče in zadovoljstva. Energija se najbolje sproža s pospešenim dihanjem na Delavnici Duhovnega Razvoja, saj se pri tem najbolj sprožajo blokade. Tudi z globoko meditacijo, (ko nas Slavko Mahne Shyama spusti v globine podzavesti), se sproži veliko blokad.

Ko človek sproži novi vir energije in v sebi začuti neko novo silo, na žalost vedno hoče tisto silo zatreti in jo potisniti navzdol. Človek se sile ustraši, saj začuti, da je v sili neki program samostojnega delovanja. Znotraj so lahko vzroki iz otroštva, v sili pa obstaja tudi naravna resnica. Na Delavnicah Duhovnega Razvoja običajno ne uspemo sproženih vsebin sami zatreti, na Tedenskih Programih pa jih uspemo. Ko energija potuje skozi naše čakre, nas skuša prisiliti, da spremenimo mišljenje. Prejšnje mišljenje oz. prepričanje o naši lastni resnici nam energija poskuša zrušiti in vtisniti drugačno popolnejšo resnico. Človek misli, da takrat izgublja orientacijo, zato se ljudje borijo proti temu, pa čeprav se zavedajo, da je njihovo staro mišljenje napačno. Nihče nas ne more prepričati, da je nova resnica prava. Prav bi bilo, da dovolimo, da nas nova resnica zruši, saj bomo tako dobili nekaj boljšega. Človek pa sam v sebi nikoli ne ve, če bo res dobil nekaj boljšega. Potrebno se je prepustiti, kar pa je težko.

Ko dvignemo čustvene in seksualne vsebine v 4. mentalno čakro skozi sveti ogenj, se energiji zlijeta skupaj. Energiji tako v naprej delujeta kot sreča kreativne ustvarjalnosti in sreča prijetnega pozitivnega sožitja do okolja (ljudi, živali, mineralov, stvari...). Kako naj bi skozi seksualnost sproti plemenitili blokade, ki se pri tem osvobajajo? To naredimo tako, da se potrudimo združiti seksualnost z ljubeznijo. Da v seksualnosti doživljamo tudi ljubezen. Če v seksualnosti ni vključena ljubezen, ostane energija na astralu in jo je težko brez meditacije in načrtnega delovanja dvigniti višje v mentalno dimenzijo. Če pa je v seksualnem odnosu vključena ljubezen, se bo vsaka zablokirana energija, ki se sproži, prelila v mental.

Pri seksualnem odnosu je zelo pomembno, da je ženska podrejena in se predaja moškemu seksualno, telesno in čustveno. Moški mora imeti spoštovanje do ženske, do njenih čustvenih, telesnih in seksualnih vsebin ter jo mora spoštljivo sprejeti v sebe. V tem primeru gre energija avtomatsko vrh mentala, lahko tudi v kavzalno ali celo v angelsko dimenzijo. Če pa bo v seksualnem odnosu dominirala ženska, sprožena energija nikoli ne bo šla višje od astrala, pa čeprav se moški in ženska trudita vlagati ljubezen v seksualni odnos. Sprožena energija bo v tem primeru ostala v astralu in bo potrebno veliko delati, da se energije sploh lahko dvigne v višje dimenzije. Izvajanje joge, ritualov, obujanja čaker, mirnega sedenja, petja manter, duhovnih vaj, fizično delo, vse to pripomore, da se sprožena energija v takem primeru sploh lahko dvigne v mental.

Če želimo ljubezen oplemenititi na višjo stopnjo, je potrebno razviti nesebično ljubezen, ki deluje vrh mentala in tudi višje. Če je ljubezen na astralu, vedno deluje sebično, poleg tega, pa so tu na nižjih stopnjah (1., 2., 3. astralna čakra) prisotna še jeza, agresivnost, sovražnost... V 4., 5., 6. in 7. čakri astrala tudi še vedno obstaja egoistično čustvo. Šele v mentalu, ko razvijamo nesebično ljubezen, gremo višje. Skozi nesebično ljubezen lahko sprožimo seksualno in čustveno energijo iz astrala, še posebej, če je to vezano na seksualne vzroke partnerja. Moški je lahko npr. čustveno egoističen in ljubosumen na svojo žensko, ko npr. kdaj lepo pogleda nekega drugega moškega. Če tak moški deluje nesebično do svoje ženske in se (v primeru, ko lepo pogleda kakšnega drugega moškega) takrat nanjo nič ne znese, bo tak moški lahko dvignil seksualno in čustveno energijo v mentalno dimenzijo. Pri dvigovanju seksualnih vzrokov si lahko v takem primeru pomagamo tudi z mirnim sedenjem (npr. 5 ali 15 minut dnevno), jogo, čakrami, fizično aktivnostjo (npr. tekom), petjem manter...

Ljudje so v osnovi mentalna bitja, saj v človeštvu še ni narejenega kavzala. Ko človek napreduje do mentala, lahko misli, da je že vse naredil in dosegel. V resnici pa gre lahko še veliko naprej. V mentalu je človek lahko že zadoščen in zadovoljen, saj mu mental omogoča lepe odnose z okoljem, z družino, s partnerjem. Mental omogoča kvalitetno usodo, da se v življenju vse spontano dogaja v prid. Še vedno pa to ni konec razvoja, lahko se gre še naprej, ni omejitve. Ko ljudje pridejo vrh mentala do npr. 6. mentalne čakre, se jim zdi, kot da so sami postali Bogovi in da jim vse v življenju uspeva. V resnici pa je to relativno nizka stopnja razvoja, če se gleda na razvoj kot celoto. Večina ljudi niti ne gre višje od mentala, pač pa se vrti v tem krogu. Če imajo ljudje okoli sebe pa nekoga, ki je šel višje, jim to lahko pomaga, da gredo tudi še naprej.

Kako moški na pravi način pozitivno nadvlada žensko in naredi pravo razmerje? To je takrat, ko se moški zaveda, da je moški. Če moški definira sebe in zna najti definicijo svoje moškosti ter če zna pravilno definirati žensko stanje in njeno ženskost, bo imel spontano videnje sebe v odnosu do ženske. V sami naravi se nahaja moški višje od ženske. Ženska s tem ni nič manjvredna od moškega, če se nahaja malo nižje. ženska ima sama po sebi isto vrednost zato, ker je pa v spodnjih nivojih bolj globoka, kot je globok moški. Moški je višje, vendar bolj plitek, v globljih dimenzijah pa je ženska močnejša od njega. Moški ne more stopiti tako globoko, kot se nahaja spodaj ženska. Če pa ženska sebe da moškemu, moški lahko stopi globlje. Ker je ženska nižje kot moški, zaživi le v primeru, če moškemu da tisto globino, katere moški nima. Da se preda moškemu, ki jo preplavi s svojo moškostjo. Ko moški žensko preplavi s svojo moškostjo, se ženska moškemu še vedno daje, moški jo spet preplavi, ženska se moškemu spet daje... Če se ta relacija odvija, da se ženska moškemu daje, moški pa žensko preplavlja s svojo moškostjo in se to ves čas dogaja, se s tem naredi neka kemična reakcija, v kateri se dogaja moč. Moč seksualne magije. Tako moški in ženska živita moč ter se dvigata višje. Čutita moč nad materialnimi vzroki, nad življenjem in nad usodo. Če se moški in ženska pravilno spajata, lahko napredujeta naprej in naprej. Gre za ogromno silo. Zato so tudi bili seksualni magi največji magi v preteklosti duhovne evolucije človeštva.

Ko se moški zaveda svoje moškosti, ga ima ženska veliko bolj rada. Nekateri moški se svoje moškosti sploh ne zavedajo. Če moški nima razvite svoje moškosti v sebi, je to težje za ženske. V tem primeru mora ženska tudi v sebi premagati veliko njenih lastnih vzrokov, ki jih je ustvarila in vložila v svojega stalnega partnerja, ko npr. svojega moškega ni spoštovala ali ga zaničevala, bila do njega tečna, ker ni imel v sebi dovolj moškosti. ženska mora vse te vzroke premagati, delovati pravilno do svojega moškega in ga bo tako uredila.

Slovenske ženske se povprečno zavedajo 85% svoje moškosti in le 5% svoje ženskosti. Slovenski moški se zavedajo 95% svoje ženskosti in le 15% svoje moškosti. To je problem v Sloveniji. Tako morajo moški vzgajati svoje ženske, da razvijejo svojo ženskost in ženske vzgajati svoje moške, da bodo razvili svojo moškost. S poroko se pravilni program povezave med moškim in žensko v začetku izrazi kar v 75% in traja nekje 3 leta in pol. Zakonca namreč ponavadi vmes naredita toliko konfliktov drug z drugim, da ta pozitivni program poroke ugasne. Pozitivni program ne bi ugasnil, če bi se oba zakonca pošteno in pravilno trudila drug do drugega. Ker pa običajno v teh treh letih in pol naredita vzroke teženja drug do drugega, pozitivni program poroke ugasne. Zakonca se tako oddaljita drug od drugega. Povprečno v Sloveniji od 75% pravilnega programa poroke zakoncem v treh letih in pol ostane le še 15% pravilnega programa. Zakonca pa bi lahko nadgradila v tem času na 200% pravilnega delovanja, če bi delovala po pravi zakonitosti. Da se ženska zaveda, da mora imeti pravi odnos do moškega in da se moški zaveda, da mora s svojim moškim stanjem ohranjati pravi odnos do ženske. Zelo pomembno je tudi, da zakonca ne težita drug drugemu in da ne izražata drug do drugega raznih fint ljubosumja, posesivnosti, sovražnosti in podobno. Ko se moški in ženska poročita, se sproži tudi veliko družinskih vzrokov in ravno zaradi tega je veliko več možnosti, da zakonca drug drugemu težita. Zakonca običajno mislita, da ko sta poročena, da imata več pravice težiti drug drugemu. Vendar ravno to ju oddaljuje. Namesto da bi se bolj spajala, se drug od drugega oddaljujeta.

Če pride kdaj do konfliktne situacije med partnerji, npr. seksualne ali telesne, ni karmični greh, če gre eden od partnerjem z neko drugo osebo seksat pri pogoju, da ohrani zavedanje pripadnosti svojemu stalnemu partnerju. Pri tem ni karmičnega greha. Stalni partner bo lahko naredil paniko zato, ker je imel do svojega partnerja egoistični odnos. To pomeni, da je imel čustveni in seksualni egoizem na astralu. Skozi to paniko se sproži seksualni in čustveni egoizem in se tako tudi izživlja ter čisti. Partner, ki dvigne paniko, se mu sprovocira njegov egoizem. Človek si nima pravico lastiti drugega človeka kot stvar. Med zakonci in stalnimi partnerji pride do tega, da si lastijo drug drugega kot stvar. Če si partnerja lastimo kot stvar, pomeni, da je to evolucijska vrednost na astralu in materiji. Provokacija, ki se zgodi (npr. z ljubčkom/ljubico), je tista provokacija partnerju, da izgubi mišljenje, da je njegov partner njegova stvar in tako spozna, da je človek živo čuteče bitje. Če se komu kdaj zgodi v življenju kaj takega, da gre drug partner v seksualni odnos z nekom drugim, pri tem ni karmičnega greha. Tu nima veze kaj o tem govori npr. krščanstvo. V očeh Boga, Duhovnih Sil in Karmičnih Sil ni karmičnega greha. Karmični greh je šele takrat, če oseba zanika svojega stalnega partnerja in v celoti pade v drugo osebo ter se ne namerava vrniti h svojemu stalnemu partnerju.