Natisni

V svetu se spreminja razporeditev osončja, saj se odpira 2. duhovni planet in v osončju se ponovno vzpostavlja ravnovesje. Planeti v splošnem astrološko vplivajo na ljudi in jim nudijo nad 50% ugodne astrološke pozicije. V naravi je namreč tako, da se ljudje rojevajo z nekoliko plusa in nekaj minusa, kar pogojujejo planeti. Minus je ljudem dan z namenom, da se lahko razvijajo, borijo in trudijo v življenju ter tako napredujejo v evoluciji. V tem času, ko se odpirajo novi planeti, se je skozi planete plus zmanjšal in je padel le še na 28%, minus pa je prišel na 68%, tako je padel tudi program rojstev ljudi. Če se namreč odpre nov duhovni planet, se ta energija planeta razporedi čez vse planete osončja in vpliva na ravnovesje planetov. Ljudje so del osončja, saj v sebi nosijo vse planete. Slavko Mahne Shyama je čistil planete. Vsi udeleženci, ki so nanj vezani, so že šli čez 50% plusa. Sedaj bo 7. let mir in ljudje, ki so v povezavi s Slavkom Mahne Shyama, ne bodo mogli pasti pod 50%.

1. in 2. čakra 2. duhovnega planeta je v celoti merodajna seksualna energija. Komunistično področje je bilo seksualno zelo zavrto. V Sloveniji je seksualno stanje povsem deformirano. Drugi narodi, ki so bolj razviti v tej smeri (npr. Avstrijci, Nemci, zahodni svet...), niso tako zelo padli, ko se je odprl 2. duhovni planet. Tudi npr. Američani so padli pod 30%, ker so seksualno bolj zakompleksani. Slovenci so padli skoraj na 0%. Ko je Slavko Mahne Shyama delal koncentracije na planete, so šli Slovenci na 23-24%. Sprožil je tudi 3. duhovni planet in ga sam pri sebi drži nad 50%. Skozi 3. duhovni planet se lažje obvlada ostale planete. Zaradi čiščenja planetov se nam je spreminjal program rojstva, oz. smo se rojevali na novo.

POJEM SVOBODE

Ljudje mislijo, da je svoboda, če delajo vse kar jim paše, vendar v resnici to ni svoboda. Če nekomu paše, da je vsak dan pijan, je v resnici suženj alkohola in ni svoboden. Nekomu paše, da ves čas seksa, v resnici, pa je lahko obseden s seksualnostjo oziroma je suženj seksualnosti. Nekdo npr. rad vsak dan uživa čevapčiče in veliko hrane, v resnici pa je lahko obseden s požrešnostjo. Nekateri ljudje so sužnji droge, cigaret, kave, alkohola, seksualnih vsebin, hrane, sladkarij. Če smo zasvojeni z vsemi takimi zadevami, pomeni, da delujemo v astralu, kar je evolucijsko zelo nizko, saj smo sužnji telesnih nagonov in smo v resnici nesvobodni. Nekateri ljudje mislijo, da so sužnji bremen, ki jih nosijo v življenju, v resnici pa niso sužnji svojih bremen, pač pa so sužnji nečemu drugemu, neki stvari ali vsebini, ki jim bremena pogojuje. Če se potrudimo soočiti z neko zasvojenostjo in se borimo, da se bomo tej zasvojenosti odrekli, se bomo v tej smeri avtomatsko dvignili v mentalno dimenzijo ter bomo tako postali svobodni. Lahko da v tej smeri potrebujemo 3 mesece, da zdržimo in bomo šli tako v mentalni svet ter se bomo v tej smeri počutili osvobojeno. Človek sam v sebi ni srečen, dokler je odvisen od razno raznih zadev, saj se zaveda ali pa tudi ne zaveda, da je suženj določene stvari.

OSVOBAJANJE ODVISNOSTI OD HRANE IN SEKSUALNOSTI

Nekdo, ki se trudi, da bi se osvobodil odvisnosti, se trudi npr. odrekati sladkarijam, s katerimi je zasužnjen in ima npr. 100% nagona po sladkarijah, kateremu je podrejen. Ko se v celoti spopade z nagonom, se lahko tega reši in ne bo imel več potrebe po hrani. S tem človek zniža količino energije, s katero je bil v odvisnost ujet. Neki del nagona pa še vedno ostane ujetega v podzavesti. Kako osvoboditi še tisti del nagona (npr. po sladkarijah), ki v podzavesti ostane? Človek se lahko ponovno začne nažirati s sladkarijami in ko postane ponovno zasužnjen, se še enkrat odreče sladkarijam in s tem še dodatno zmanjša vzrok zasvojenosti v podzavesti, kar mu ga je še ostalo.

Podobno se lahko rešimo tudi zasvojenosti s seksualnostjo. Slovenci so seksualno zelo zavrti, imajo pa fantastično pohotne fantazije. Če se nekdo s tem spopade in se v celoti seksualnosti odreče, bo prišel v 1. fazi na 44% odvisnosti in tako potrebe po seksualnosti ne bo več imel. Da pa se vzroka odvisnosti v podzavesti popolnoma osvobodimo, ga je potrebno ponovno sprožiti. Tako je primerno kdaj seksualno spet "podivjati", se v seksualnosti "odštekati" in tako postane človek ponovno zasužnjen. Nato se ponovno spopade z odvisnostjo od seksualnosti in bo tako prišel na le še 10-11% odvisnosti. Pri ženskah seksualnost sicer deluje malo drugače. Ženske imajo veliko več seksualnih blokad, kot pa jih imajo moški. Nimajo sicer toliko seksualnih potreb kot moški, imajo pa zato toliko več seksualnih blokad. Zato so ženske lahko veliko bolj seksualno aktivne, kot pa so aktivni moški. Moški se morajo veliko bolj spopadati s seksualno odvisnostjo in se temu odrekati, če želijo postati svobodni, saj so s seksualnostjo zasvojeni, ženske pa niso zasvojene, pač pa so le zablokirane v tej smeri. Moški se mora spopasti z odvisnostjo in se seksualnosti odrekati, občasno se spet malo "odštekati" in se zatem ponovno odrekati od seksualnosti. Tako se bodo nagona osvobodili. Ženske imajo povprečno 85% blokade v seksualnosti, zato bi morale biti seksualno bolj aktivne, da bi se jim te blokade sprostile. Ko pa se ujamejo v nagon, pa bi se morale tudi ženske omejiti in iti za nekaj časa v celibat (npr. mesec ali 2 meseca). Potem se lahko ponovno spet malo "odštekajo". Ženske so lahko soočene z obujeno seksualnostjo in pri tem ne delajo ničesar narobe. Moške pa obujena seksualnost veliko bolj zasužnji, kot pa zasužnji ženske. Moški si zato ne smejo dovoliti, da so s seksualnostjo zasužnjeni. Ko se rešijo vzrokov pohote, morajo biti vedno v stanju nevtralnega odnosa do seksualnosti, nevezanosti na seksualnost in imeti v sebi občutek seksualne nepotrebe. Ženske pa bi morale ves čas imeti 85% seksualne potrebe, da lahko normalno funkcionirajo. V nagonu ženske je namreč tako, da z njim tudi oplaja sebe in otroke, zato bi morala imeti seksualno potrebo v sebi, za razliko od moškega, ki je ne sme imeti. To je ravno obratno, kot pa se dogaja v resnici. Moški naj se spopadajo z odvisnostjo od seksualnosti, ženske pa naj se spopadajo s seksualnimi blokadami in jih osvobajajo.

VZGOJA OTROK

Ko vzgajamo otroke, jih moramo vzgajati na način, da so zmožni v življenju premagovati svoje strahove in se znajo skozi svoja bremena izboriti. Če namreč otroke vzgajamo preveč popustljivo, se z vsebinami življenja niso zmožni spopasti in ko bodo odrasli, bodo imeli ta bremena še vedno na sebi. Starši običajno vzgajajo svoje otroke na način, kot so bili vzgajani sami. Če so bili njihovi starši popustljivi, bodo popustljivi tudi oni. Težko je razumsko definirati vzgojo otroka, saj za vsakega velja svoja pot. Američani za primer so imeli sprva definicijo, da morajo otrokom vse pustiti, tako so otroci odraščali v razvajene osebnosti. Sedaj so Američani definicijo vzgoje že spremenili in otroke omejijo ter so bolj strogi. Vse to pa so le razumske definicije vzgoje. V sami naravi človeka obstaja vedno prava resnica vzgoje otrok. Človek se lahko razumsko trudi iskati variante in rešitve, vendar skozi svoj lasten razum ne bo nikoli našel tistega, kar sama narava pogojuje. Za primer na deželi, kjer so ljudje bolj povezani z naravo, bolj nagonsko razumejo, kako je potrebno otroke pravilno vzgajati. V mestih, kjer pa so ljudje običajno čisto razumsko programirani, pa le razumsko sledijo navodilom, ki jih slišijo preko medijev in raznih objav. Obstaja neka univerzalna resnica, ki je prisotna že od nekdaj. Žival npr. povsem pravilno vzgaja svoje mladiče, ki se pravilno razvijajo, saj to pogojuje že sama narava. Prav tako ima tudi človek v sebi naravni program, kako pravilno vzgajati svoje otroke. Žal so v naši civilizaciji naravne resnice o vzgoji otrok v celoti zatrte, saj se jih definira razumsko in intelektualno. V sedanjem času je vzgoja otrok v splošnem takšna, da se jim vse dovoli, zato odraščajo v nezrele in neresne ljudi, tako deluje tudi cela družba. Včasih je bilo zelo dobro, ko so moški morali iti v vojsko, saj so se tam utrdili in lažje odrasli. Sedaj pa otroci odraščajo pri starših tudi do 30. leta in se pozno osamosvojijo. Otroci se razvijajo na astralu in v sebi nimajo razvite discipline in reda, saj nimajo neke uravnotežene vzgoje. 30 let nazaj v preteklosti so se otroci razvijali na vrhu mentala, 35 let nazaj pa celo na kavzalu. Tudi v različnih kulturah je vzgoja otrok lahko povsem različna. Razna plamena so inicirala mladeniče v odrasle tako, da so morali npr. hoditi po ognju ali se npr. boriti z levom. Črnci so npr. svojim mladeničem prebadali kožo in jih soočali z bolečino. Indijanci so imeli podobno vzgojo. Če so mladeniči bolečine zdržali, so bili tako inicirani v odrasle osebnosti.

Tudi različne zasvojenosti staršev vplivajo na otroke. Če ima starš v sebi npr. odvisnost od hrane in je zasužnjen ter podrejen hrani, bo isto odvisnost pridobil tudi otrok. Otrok namreč kopira starše in vase sprejema energijo, ki jo ima starš v sebi. Če otrok vidi starša, da je odvisen npr. od čevapčičev, klobas ali sladkarij, se mu bo to zdelo povsem normalno, da lahko tudi sam to počne. Starš, ki ima odvisnost od neke stvari, namreč težko vzgaja otroka, da mu odreka tisto, kar sam sebi privošči.

ODPIRANJE ASTRALNIH ČAKER NAVZDOL V TEMELJ

V materijo se je prvo vlilo sveto stanje in je naredilo uravnoteženost ter harmonijo. Zatem se je aktiviral astral, v katerem po sami naravi ni svetega stanja in morajo razumna bitja v njem sama narediti sveto stanje. Ljudje so narejeni tako, da imajo po eni strani materijo, po drugi strani pa astral, ki je dimenzija želja, nagonov in strasti. Astral je tisti, ki materijo izoblikuje. Dimenzije nagonov, strasti in želja se človek v sebi zaveda, materije pa se ne zaveda. Ker so Svete Sile v materijo vložile svojo vsebino, zato trava raste, drevesa rastejo, oplajajo se drevesa, živali, rastline, nastajajo oblaki, pada dež, zemlja se vrti okrog svoje osi, okrog sonca. V materiji je red, v astralu pa tega reda ni. V naravi je tako, da so v tistem delu astrala, ki je z materialno vsebino živih bitij povezan, Svete Sile prisotne in to je samo 7. čakra astrala. Svete Sile upravljajo materijo, držijo ravnovesje v materialnem svetu in se nahajajo le v 7. astralni dimenziji, v drugih dimenzijah astrala pa jih ni. Človeku kot višji živalski rasi pa je bila dana svoboda, da lahko uporablja vse dimenzije astrala (od 1. do 7. čakre). Ker so Svete Sile prisotne le v 7. čakri astrala in držijo tam ravnovesje, je v vseh ostalih astralnih dimenzijah človek dolžan naredit moč volje sam. Tako bo človek sam sebe držal v naravnem ravnovesju. Bogovi in Angeli uporabljajo vse astralne dimenzije (vseh 7) , vendar za ta svet nudijo le 7. astralno dimenzijo, zato držijo živali in rastline v ravnovesju ter materialni del zemlje. Ljudje, ki se višje duhovno razvijajo, odprejo večji del astrala in so po eni strani v večji vsebini astralnega sveta v skušnjavi. Če pa obvladajo skušnjave, uporabljajo tudi večjo vsebino moči astralnega sveta. Iz astralnega sveta se lahko v veliko večjem obsegu uporablja in upravlja materialne svetove. Svete Sile so dale za življenje 7. astralno dimenzijo, ljudje pa lahko uporabljajo še 6. in 5 čakro astralnega sveta. Človeška bitja običajno v globlje dimenzije astrala ne morejo iti, vseeno pa jih nosijo v sebi, ki se jim običajno kažejo kot impulzi odvisnosti.

Živali imajo 7. astralno čakro in uporabljajo le to čakro, tako živijo materialni del sebe in pravilno delujejo. Nimajo možnosti svobodne volje. Morajo delovati, kakor pogojuje narava in tako tudi delujejo. Ljudje pa zavedno uporabljajo 6. in 5. astralno dimenzijo (navzdol v temelj) in so v obsegu tega astrala zmožni definirati materialne zakonitosti ter upravljati materialni svet. Vsa znanost, ki jo poznamo in ki se smatra, da je zelo pametna, uporablja le 20% astralnega sveta od tega, kar je sicer ljudem na voljo 100%. Čeprav ljudje mislijo, da so se že veliko razvili, je to minimalen del celote zmožnosti. Ljudje pa imajo na drugi strani 4., 3., in 2. čakro astrala v sebi, ki tudi vpliva na njih. Vpliv tega se kaže kot razno razne življenjske skušnjave, nagoni po hrani, po seksualnosti, po nenadzorovanem življenjskem delovanju, čustvene in materialne iluzije... Če se človek spopade s temi skušnjavami in skuša pravilno živeti, lahko živi še 4. astralno čakro, čeprav je ljudem v tej civilizaciji dana le 5. in 6. čakra (v temelj navzdol). Kako pa naj človek prebudi še globlje dimenzije, tudi tiste, ki dejansko vsebujejo direktno moč nad materijo? V 4., 5., in 6. astralni dimenziji namreč še ni moči nad materijo, saj je tu še vse odzemljeno, labilno in plitko. V teh dimenzijah je možno le razumsko razčlenjevati, definirati in izdelovati npr. aparate in stroje, ki lahko upravljajo materijo, vendar to je še vedno minimalno v primerjavi z resničnimi zmožnostmi človeka. Kako odkriti tiste globlje dimenzije moči, da nam bo materija direktno služila? Direktno se je potrebno na drugačen način spopasti sam s seboj. V sebi imamo te moči. Spopasti se je potrebno tako, da izgubimo občutek telesa. Zanikati moramo telesno vsebino. Zanikati je potrebno vse telesne potrebe, vse telesne iluzije, želje, nagone in iskati samo svoj izvirni čisti del duhovnega bitja. V globini sebe moramo obuditi zavedanje v globini svoje lastne narave skozi striktno meditacijo. Budisti ali jogiji, pa gredo v ekstremno borbo zanikanja telesa, zanikanja vseh telesnih potreb (hrane, seksualnosti, želja...). Spopasti se je potrebno z vsemi oblikami želja, zanikati vse oblike želja, še posebej materialne želje. Na ta način se človek sooči s tistim delom sebe, ki se po naravi ne more sprožiti. Sooči se z virom globine narave svojega bitja. Če človek prebudi zavedanje v tej globini narave svojega bitja, dobi popolno moč nad materialnim svetom in nad vsemi vzroki življenja. Budisti sedijo po cel teden v položaju lotosa in učitelj tepe svoje učence po hrbtu ter imajo striktno diktaturo. Učitelj popolnoma zanika njihovo osebnost. Uniči jim vso njihovo osebnost ter vso njihovo človeškost. Vse kar predstavlja njihovo telesno rojstvo, učitelj popolnoma uniči. Učitelj ima nad učenci absolutno diktaturo. Samo skozi striktno diktaturo se uniči omejena človeška narava, ki človeka vedno drži le v 5. in 6. astralni čakri. Ko se človeku uniči omejena človeška narava, se mu prebudi globina in resnica njegovega bitja. Takrat človek začne spoznavati vso resnico: kako prav živeti, kako pravilno vzgajati otroke, kako ohranjati komunikacijo s soljudmi, z živalskem svetom, z mineralnim svetom. Tu notri je vsa resnica. Odkrije se vsa resnica. To se zgodi pod pogojem, da gre človek skozi zanikanje telesnega. Nekateri ljudje si prebadajo telo in hodijo taki po ulicah. Tudi to je lahko proces zanikanja telesnega in se telesno tako premaga.

Telo v sedanjem času evolucije namreč pogojuje zelo nizko stopnjo, saj uporablja le 5. in 6. astralno čakro. Lahko se še tako učimo, študiramo in piflamo, pa se nič ne premaknemo v tej smeri. Vrtimo se le v tem krogu, v balončku in tu raziskujemo. Nikdar pa ne bomo odkrili tiste globine, pravih duhovnih moči in prave resnice, ki v človeku obstaja. Ko npr. na Delavnici Duhovnega Razvoja sedimo po 1. uro na klopeh, se včasih komu zdi, kako je to težko. Že enodnevna Delavnica Duhovnega Razvoja udeležencem omogoča uvid v 2. astralno dimenzijo. Na kompletni Delavnici Duhovnega Razvoja se odpre celo 1. astralna čakra tistim, ki pridno in vestno sodelujejo. Takrat dobimo uvid v resnico in dobimo moč. Ko na koncu Delavnice delamo neposredno zdravljenje, tudi naredimo učinek zdravljenja z močjo, ki se nam na Delavnici prebudi. Ko osvojimo 1. astralno dimenzijo do temelja astrala, obvladamo ves materialen svet, obvladamo vse bolezni in imamo popolno moč nad življenjem ter obvladamo usodo življenja. Slovenci delujejo v splošnem do sredine 6. čakre astrala in uporabljajo 7. astralno čakro (v temelj), kar je malo več kot uporabljajo živali. Že po 10 minutah, ko pridemo na Tedenski Program pri Slavku Mahne Shyama, se že prizemljimo navzdol v 4. astralno čakro.

Za primer na Kitajskem je Konfucij segel v 1. astralno čakro, Mau Zedong pa je segel v 2. astralno čakro. Sedanja Kitajska uporablja le še 6. astralno čakro. Vedno bolj, ko postaja Kitajska bogata, bolj plitki postajajo ljudje. Ko so dobili demokracijo, so šli do konca 5. astralne čakre (navzdol v temelj). V sedanjem času deluje Kitajska na sredini 6. astralne čakre in kmalu bodo uporabljali le še 7. astralno čakro. Človek, ki se ujame v materialni svet, materialne iluzije, v bogastvo, v denar, v materialne stvari, namreč začne izgubljati sebe. To ne pomeni, da se mora človek blaginje odrekati. Človek naj bi se trudil realizirati bogastvo in denar, vendar ne po tej poti, da postane suženj bogastva in materialnih stvari. Človek naj bi šel po tej poti, da obudi sebe kot duhovno bitje in da iz tega nivoja upravlja materialne stvari ter blaginjo. Evropski svet pa deluje na način, da si najprej ustvari materialno blaginjo, pade vanjo in blaginja ljudi tako zasužnji. Tudi to predstavlja eno obliko suženjstva oziroma nesvobode. Gre za veliko stopnjo suženjstva. Ljudje postanejo sužnji svojega avta, sužnji svoje hiše in sužnji denarja in položaja, katerega imajo. Tu notri je ogromna vsebina nesvobode. Človek naj bi iskal svobodo, ne pa se zasužnjil z bogastvom, s hrano, alkoholom, mamili ali npr. s seksualnostjo. Najhujša je materialna ujetost oziroma materialno suženjstvo, kar je večje od vseh ostalih poživil. Vsa ostala poživila predstavljajo 44% suženjstva, materialno suženjstvo pa predstavlja celo 75% suženjstva. Ljudje, ki postanejo bogati in dobijo veliko denarja, začnejo postajati sužnji materije. Ko postanejo sužnji bogastva in materije, začnejo trpeti.

Materialni suženj lahko postanemo tudi tako, da imamo npr. iluzijo, da ljudem zavidamo in hrepenimo po bogastvu. S tem hrepenenjem se lahko zasužnjimo. Druga stopnja je, da ko si pridobimo materialne stvari, postanemo skozi to suženj teh stvari. Tretja stopnja pa je v tem, da imamo materialne stvari, vendar jih gledamo, da so to le stvari, da so same po sebi nepomembne in da je pomembna duhovnost, duhovni del, energija, življenje... Materialne stvari so samo uporabne stvari, ki so prehodne in se kasneje razrušijo, uničijo ter jih ne bo več. Če pa naredimo duhovnost in energijo, nam ta ostane večno. Če razvijamo sebe kot duhovno bitje, ostanemo večno.

Človek naj bi težil, da si finančno in materialno uredi življenje, da je lep, zdrav in pomemben, vendar tega ne sme delati z iluzijo in egom.