Natisni

Ljudje grejo običajno v načrtni duhovni razvoj z mišljenjem, da se bodo razvili na način, da bodo vse obvladali in nad vsem dominirali. V resnici pa prava moč ni v tisti smeri, da človek dominira, pač pa, da se išče sožitje. Kdor dominira, deluje le na astralu. Če neko bitje dominira, postane osamljeno. Potrebno je razviti nek drugi del, kjer obstaja sožitje ljubezni. Tu ne gre za iluzorno ljubezen, pač pa da sebe razširimo skozi druga bitja v prijetnem stanju sožitja. Ko se spopadamo sami s sabo, je potrebno ogromno napora, da se nam samozavest osvobodi od naših vzrokov (prirojenih ali od okolja). Ko se zavest osvobaja, jo je potrebno imeti pod nadzorom.

Človeštvo upravlja Angel, ki deluje iz 4. angelske dimenzije in deluje skozi nezavedni del človeštva. Angel je inteligentno razumno bitje in je razširjeno skozi človeška bitja. Kdor se pošteno trudi v življenju ( npr. skrbi za družino in ljudi), ta avtomatsko koristi zaščito Angela. Človek, ki se trudi razvijati pozitivne odnose (družinske, sosedske, ljudi celine, ljudi človeštva...), Angel reagira na tako bitje, ki deluje v tej smeri. Če se človek trudi razvijati humano smer sožitja z ljudmi, se v človeka tako vlije sreča. Bolj ko človek tako deluje, višje se dviga. Angel je resnično inteligentno bitje in nosi v sebi vse kar je zmožen nuditi. Vsa znanost črpa vir navdiha iz vsebine tega Angela. Angel se je odprl že pred 25.000 leti. Takrat je bila 3. angelska dimenzija. Sedaj ob prehodu tisočletja so se odprle tudi zgornje čakre istega Angela.

Naša civilizacija bo postopoma razpadla in začela se bo graditi nova povezava in nova vrednost. Pravi rezultati v človeštvu se bodo pojavili šele leta 2035 in leta 2070, ko bo tudi novo stanje znanja. Leta 2022 se bo odprl 3. duhovni planet in bo aktiviral svojo moč do leta 2025. Le 30% ljudi bo takrat v sebi imelo vrednost, da bodo lahko prestopili v novo vrednost. Šele ko se naredi nova selekcija, bo Angel tudi v človeštvu aktiviral 4. angelsko čakro. V sedanjem času v človeštvu namreč še vedno deluje 3. angelska čakra. Angela lahko uporabijo tisti, ki ga znajo uporabiti. Angel ščiti ljudi pred osebnim kaosom. Če ljudje Angelu nasprotujejo, prihaja do kaosa, težkih vsebin, ...

Človek ne more iti višje od 5. angelske čakre. Na Delavnici Duhovnega Razvoja (ki jo vodi Slavko Mahne Shyama), se udeležencem aktivira 5. angelska čakra in deluje drugače kot pri Angelu. Preko Angela ne gre višje od 4. angelske čakre. V vsakem udeležencu se na Delavnici vedno razvije novo bitje do 4. angelske čakre. Gre za duhovno bitje, ki je ves čas z nami, čeprav se ga ljudje običajno ne zavedajo. Višja bitja so nevtralno neosebna in nikoli ne delujejo na silo. Kdor sam sebe vrže ven iz duhovnega bitja, oziroma pade iz sebe, lahko pade v kaos. V kaos lahko padejo tudi ljudje, ki se v življenju predajajo malodušju in pustijo, da jih kaos obvlada.

Samodisciplina se človeku razvija tudi skozi delo, skozi službo, skozi to, da npr. dela red doma (pospravlja...). Če hoče človek razviti psihične moči, dela meditacijo in tako disciplinira svoj um, ga osvobodi misli in nagonov, najde samega sebe v sebi in tako ni več izgubljen navzven. Izobraževalni sistemi tudi povzročijo, da skozi njih pademo sami iz sebe v sam sistem. Študij lahko ogrozi življenjsko izobrazbo. Treba se je zavedati, da je v življenju glavna izobrazba življenjska in moramo paziti, da ne dominira študijska izobrazba. Ko človek umre, običajno tudi vidi, kako ima v sebi kletko svojih podatkov. Kdor pa teži k harmoniji s človeštvom, bo po smrti stopil v komunikacijo s celim človeštvom in Angelom.

Kdor hoče skozi svoje telo razviti moč, mora disciplinirati zavest in spraviti pod nadzor svoje človeške misli in občutke, ki divjajo kot podivjani konj. Misli je potrebno zbrano opazovati, da izgubijo moč divjanja, tako človek začuti, da se je zmožen upravljati. Ljudje so običajno obsedeni z divjanjem misli. Tudi nekateri ljudje, ki se že dolgo ukvarjajo z načrtnim duhovnim razvojem, imajo lahko le nekaj odstotkov svojih misli obvladanih. Običajno se ljudje zavedajo le svojih misli, nič pa ne čutijo samega sebe. Slavni izrek "Mislim, torej sem" v resnici ne drži. Šele ko človek namreč preneha misliti, takrat postane sam svoj.

Misli so skreirane skozi preteklost življenja. Znotraj v mislih so starši, filmski zvezdniki, sošolci, prijatelji, profesorji (ki so npr. nad nami dominirali in lahko še vedno dominirajo). V sebi imamo polno misli ("balončkov"), kamor je naša zavest notri ujeta in znotraj se nahaja tudi program življenjskih dogodkov. Če greš v meditacijo, se iz "balončka" vsebina prelije v centralno zavest in tako je "balončkov" vedno manj. Dokler nisi nad 55% v svoji centralni zavesti, si še vedno podrejen. Duhovna vaja mirnega sedenja pomaga pri osvobajanju misli. Vendar, če v mirnem sedenju fantaziraš in se ne potrudiš, svojih misli ne sčistiš prav nič. Vaja mirnega sedenja iz podzavesti potiska kaos ven. Takrat ne smeš dovoliti, da te misel obsede. Misel opazuješ, jo gledaš na način: "Jaz sem jaz, nisem misel...". Rezultat bomo dosegli le, če bomo vložili napor, da misli oddvojimo od svojega zavedanja. Nenadzorovane misli so naš sovražnik. S sovražnikom se je potrebno spopasti in se je potrebno z njim boriti. V sebi imamo moč volje, da se spopademo s sovražnikom. Moč volje in pozitivna zbranost zavesti je zelo pomembna. Tudi v realnem življenju se ne smemo kaosu prepustiti. Potrebno se je boriti s sovražnimi vsebinami svojega kaosa. Kdor ima v sebi drugo bitje, ki ga je dobil vase na Delavnici Duhovnega Razvoja, tistemu pride v pomoč tudi Angel iz 5. angelske dimenzije. Če se v življenju sami potrudimo 35%, bo tudi nadbitje priložilo, da bo 100% rezultatov. Živimo v sožitju z nadbitjem.

Zelo pomembno je, da se spopademo s svojimi miselnimi vsebinami, saj je v njih gora kaosa, ki puhti iz njih. Dolga borba je, da se osvobodimo svojih miselnih vsebin. Malo kdo je, ki bi imel voljo, da se resnično osvobodi v globino svojega bitja. Na Delavnici Duhovnega Razvoja se vedno prebudi vsebina, ki nas ščiti. Če hočeš nekoga razviti, moraš biti totalni ego diktator. Ljudje bi morali iti skozi bolečine. Skozi telesne bolečine bi se razvili, saj bi se ljudem razkrojil njihov telesni ego in ravno to pogojuje tisti pravi rezultat. Na primer borilna veščina Kung Fu na Kitajskem deluje podobno. Redki posamezniki, ki dajo sebe in grejo skozi telesne bolečine, naredijo v sebi tak velik napredek. Ljudje imajo namreč v sebi malodušne vzroke in miselne nagone družinskega korena. V totalnem duhovnem sistemu bi se ljudem naredila preobrazba, ki pa se je v Evropi ne more narediti. Pri Šamanih so npr. otroke dali v temno luknjo in so bili ti znotraj v tišini do 16 leta. Šele po 16. letu so jih pričeli učiti magije in duhovnih sistemov. Evropski sistem pa ne dovoli krutih sistemov.  Če se želi človek osvoboditi na način, da bi šel skozi telesne bolečine, ali pri tem drži, da ženske ne rabijo iti skozi tak strog sistem? Do neke stopnje se spoli ločujejo. Ko pa moški in ženska izstopita iz astrala, se v totalnem sistemu vzgaja tako moške kot ženske na isti način. Napredek, ki se v človeku skozi tak strogi sistem (diktature) razvije, človeku ostane za vse reinkarnacije naprej. Če je npr. nek človek, ki se ne ukvarja z načrtnim duhovnim razvojem, v življenju veliko pretrpel, bi si mislili, da je lahko v sebi tak človek naredil tisti globlji premik. Vendar ljudem se običajno skozi življenjsko trpljenje žal razvije toliko sovraštva, da se zaradi tega odzemljijo in tistega napredka ne naredijo.

Če želimo samodisciplinirati misli, si lahko pomagamo še na en način. Lahko si izberemo besedo, ki jo ves čas ponavljamo in se nanjo vežejo miselni vzorci. Beseda, ki jo ponavljamo, nase veže miselne vsebine, ki se skozi to razkrajajo. Lahko si izberemo Božanstvo, preroka, vrline...  Miselne vsebine so bile namreč ljudem vtisnjene npr. skozi vsiljene vzroke vzgoje. V družini je lahko prisoten negativni iluzorni vzorec ego vsebin npr. občudovanja staršev ali npr. občudovanje starejšega brata. V vzorec običajno hitreje padejo ženske, saj so bolj subtilna bitja in take vzorce bolj držijo v sebi. Za razliko moški (kot ogenj) običajno v sebi lažje sčistijo vzorce iluzornega občudovanja. Da se osvobodimo teh raznoraznih neprimernih miselnih vzorcev, se kot omenjeno lahko odločimo, da si izberemo in zavestno ponavljamo ime Boga ali Boginje. Za ženske je bolj primerno, da si izberejo in ponavljajo ime neke Boginje,  saj je kolektivno v tem prisotna moč. Skozi ponavljanje imena Boginje, bo ženska iz sebe ven vrgla neprimerne vzorce, ki jih nosi v sebi. Ime se lahko ponavlja poljubno npr. 5 minut zvečer pred spanjem in 5 minut zjutraj po spanju ter še kdaj čez dan. To lahko uporabimo kot orožje. To je veliko lažje, kot pa bi delali meditacijo kontrole misli. Tudi Molitev Verovanja človeku razvije moč in mu lahko zelo zmanjša vsebino vzorcev. Tako zgradimo vsebino energije in zgradimo našo zavest.

SUGESTIJI ZA HRANO

Če pred uživanjem hrane ponavljamo določene sugestije, se v nas avtomatsko sčistijo vsebine, ki nas sicer zasužnjijo. Sugestiji za hrano, kateri si lahko po 3 krat ponavljamo: " HVALA VSESPOLOŠNIM SILAM ŽIVLJENJA ZA HRANO KATERO JEMO. HVALA ANGELOM SOŽITJA ZA NAŠE SOŽITJE PRI UŽIVANJU HRANE." Pri tem je pomembno, da ohranjamo vero v duhovne sile, ki se skozi sugestiji izražajo. Če smo kje v situaciji in sugestiji ne moremo izreči na glas, si jih lahko ponovimo tudi v mislih.