Natisni

Ljudje v današnjem svetu mislijo, da so oni tisti, ki vse naredijo v svetu. Vendar človek ni tisti, ki vse naredi. Angelske dimenzije so tiste, ki ustvarjajo. V ljudeh bi se morale nevtralizirati človeške misli in ljudje bi morali biti do višjih vsebin ponižni, tako bi se jim razvilo pravo stanje.

Od nas je odvisno, koliko verujemo v Silo, ki nas obkroža in jo vpijamo v sebe ter usmerjamo v svoje življenje. Treba se je zavedati, da človek ni tisti, ki drži pozicijo življenja, pač pa so to sile okoli nas. Da se povežemo z njimi, naredimo tako, da v sile verujemo, jih ljubimo in v sožitju z njimi ljubimo svoje ženske, moške in vse ljudi. Tako nas sile preplavijo in nas osrečijo.

Človeška rasa je postavljena v srednji svet, ki je umetno ustvarjen in se spreminja. Zgornji in spodnji svet pa se ne spreminjata. Srednji svet je kot laboratorij, v katerega se vsa bitja hodijo rojevati, da se spreminjajo, izpopolnijo in napredujejo v evoluciji. Srednji svet v celoti upravljajo sile iz spodnjega in zgornjega sveta. Iz zgornjih in spodnjih vsebin moramo zgraditi srednji svet. Srednji svet mora obstajati, vendar tako, da je zgrajen iz zgornjega in spodnjega sveta. Srednji svet je kot mašina, ki sama nima pogona. Pogon ji da angelska vsebina. Angelske sile so gradile tudi srednji svet. Razum v ljudeh bi moral biti podrejen zavesti. Usmerjati ga mora namreč naravna vsebina. Zavest pa mora biti podrejena makro sili narave.

VEROVANJE

Ko verujemo npr. kamorkoli... Verovanje je orodje, s katerim nevtraliziramo svoj razum. Verovanje je v resnici igra, da se sam s sabo igraš in nevtraliziraš svoj ego in z zavestjo aktiviraš silo energije ter obvladaš svoje negativne nagone. Ko nevtraliziramo svoj ego in verujemo, ljudje včasih mislijo, da tisti vsebini (v katero verujejo) dodajo vrednost, vendar ni tako. Verovati moramo na pravi način. Vedno moramo ohraniti svoj individualni jaz. V naš individualni jaz ne sme poseči nihče, žal pa to v svetu vsi počnejo in posegajo drug v drugega. Skozi individualni jaz človek doživlja srečo. Slavko Mahne Shyama nam na svojih Programih in Delavnicah Duhovnega Razvoja osvobaja ravno ta del, tako se nam individualni jaz plemeniti. Pravilna vera v Boga zelo pomaga, da se nam individualni jaz krepi in skozi Boga dobiva moč. Včasih partnerji poškodujejo drug drugemu individualni jaz, lahko ga poškodujejo tudi starši. Ljudje tako vnesejo svojo negativno vsebino in človek izgubi zavedanje samega sebe. V takem primeru je primerno, da delamo energetsko pregrado pred npr. družino, strici, brati, starši... Vsi bi morali pomagati, v sebi krepiti in razvijati individualni jaz, saj tako civilizacija raste in napreduje.