Natisni

Ob prazniku dneva mrtvih se odpre kanal iz sveta mrtvih. Takrat so v tem svetu prisotni mrtvi duhovi in nekateri ljudje jih čutijo. Pomembno je, da se v tem času duhovom prednikov spoštljivo posveča. Duhovi prednikov so običajno pozitivno naklonjeni do nas in do Živih ljudi. Včasih pravimo, da mrtvi duhovi na svoj način sicer bremenijo ljudi, v resnici pa so še živečim družinskim članom pozitivno naklonjeni z željo, da jim pomagajo. Ni primerno, da imamo kakšne moteče misli glede mrtvih prednikov. Mrtvi duhovi imajo v duhovnem svetu moč, da nam lahko pomagajo in nam izboljšajo določene zadeve v našem življenju. Do njih nam ni treba čutiti strahu, če jih začutimo ali ko so čutno prisotni. Do njih imejmo spoštljiv odnos. Tudi, če smo imeli z njimi kdaj kakšne nesporazume, (ko so bili še živi), je pomembno, da imamo v tem času do njih pozitiven odnos.
 
Dan mrtvih je praznik za mrtve prednike. V tem času prihajajo v ta svet, kot da prihajajo na praznovanje. Zato je pomembno, da se jim posvetimo na pozitiven način, da jih pozitivno sprejmemo in da smo jim pozitivno naklonjeni. Včasih so ti duhovi lahko moteči, vendar se v vsakem primeru v tem času urejajo pretekli neurejeni vzroki, ki smo jih imeli z duhovi prednikov. Lahko se nam odprejo kakšni vzroki iz otroštva, ki se nam tako čistijo. Ko predelujemo in razmišljamo o mrtvih prednikih, se nam lahko pokažejo kakšni nesporazumi. Včasih se to dogaja tudi v sanjah. Predniki nas ne ogrožajo, pač pa se dejansko sprožijo neurejene zadeve, ki smo jih imeli. Tudi neprimerne zadeve se nam lahko sprožijo kot so: egoizem, posesivnost, lastništvo, ki je bilo še prisotno kje v naši podzavesti. Vse te moteče vsebine se v času dneva mrtvih čistijo. Na videz zgleda, kot da je nekoliko moteče, vendar ta praznik je namenjen ravno za to, da se tisti vzroki, (ki so še neurejeni v naši podzavesti), v odnosu do naših prednikov navzven čistijo. To je pomembno praznovanje. Mrtvi predniki vejo, da je dan temu namenjen, zato tudi vedno pridejo v tem času iz sveta mrtvih v ta svet v eterično dimenzijo. Mrtvi predniki se tudi zavedajo, da so prisotni v tem svetu in v tem času.

Koristno je, da se v času praznika dneva mrtvih pretirano ne obremenimo. Lahko uporabimo Kavzalno Ploščo. Zjutraj in zvečer lahko naredimo tako, da najprej položimo roke na Kavzalno Ploščo, jo nato obrnemo (sliko) proti prsim in položimo na prsi z rokami gor, nato jo položimo s sliko stran od prsi in roke gor, nato pa še enkrat položimo roke na Kavzalno Ploščo. Če nimamo Kavzalne Plošče, pomaga tudi knjiga Samorealizacija Popolne Osebnosti (Slavko Mahne Shyama). Slika na naslovni strani knjige deluje tako, da tudi odpre pozitivno komunikacijo z mrtvimi. Pomembno je, da vzpostavimo relacijo nevtralne pozitivne energije z našimi predniki in da v svojih mislih nimamo konfliktne vsebine. Programiramo sebe skozi Simbole in tudi predniki programirajo sebe, da pristopijo k nam v čistem stanju. Sebe prečistimo, da lahko s predniki vzpostavimo čisto nevtralno komunikacijo. Ne rabimo se bati duhov prednikov. To je normalni proces, ki se dogaja. Preden gremo na pokopališče, je prej primerno položiti roke na Kavzalno Ploščo. Plošče ne nosimo na pokopališče. Če jo imamo s sabo, jo pustimo v avtu ali v torbi, da je ni na pokopališču. Če bi jo dajali ven na pokopališču, bi se nanjo lahko vezali tudi duhovi drugih družin in tako bi se lahko Kavzalna Plošča obremenila. Ni potrebe, da se ploščo nosi na samo pokopališče.

MOŠKI IN ŽENSKA V SREDNJEM, SPODNJIH IN ZGORNJIH SVETOVIH

Spodnji svetovi so svetovi, kjer živijo civilizacije. Bitja spodaj so obrnjena na glavo. Sami ne smemo iti v spodnje svetove obrnjeni na glavo, pač pa moramo iti navzdol pokončno. Če gremo navzdol obrnjeni na glavo, se bomo negativno programirali. V spodnjih svetovih so ženske veliko bolj prisotne, kot pa so prisotni moški.

Civilizacije, ki živijo v spodnjih svetovih so povezane s srednjim svetom. Te civilizacije težijo k temu, da bi v srednjem svetu uveljavili sebe obrnjeni narobe. V tem svetu moramo biti močni, da sebe držimo obrnjene na prav, sicer se nam ruši zakonitost tega sveta (sreča in uspeh...), če dovolimo da se v tem svetu uveljavi narobe obrnjena pozicija. Moški sami po sebi po naravi niso obrnjeni narobe. Ženska pa samo, če je moškemu v osnovi predana telesno, seksualno in čustveno, se v tem svetu spontano obrne na prav. Na drugi strani pa mora ženska ohraniti individualno zavedanje svoje ženstvenosti, saj tega ne sme izgubiti. S tem delom se ne sme moškemu predati, ampak mora ohraniti individualnost samozavedanja svoje ženstvenosti in ženske narave. Moški mora spoštovati ženstveno stanje: ženski ponos, žensko naravo. Ženska tega dela ne sme enačiti s telesnim, seksualnim in čustvenim stanjem. Enačiti se mora s samo žensko vsebino zavedanja svoje ženskosti. ženske bi morale same pri sebi razmisliti, kaj je ženska narava (kjer je treba ohraniti ponos svoje ženstvene in ženske narave) in kaj je tisto, kar predstavlja telo ženske (seksualno in čustveno vsebino), s katero naj bi bile predane. S tem stanjem ženska ne sme težiti, da moškega obrača po svoji zakonitosti, saj bi v tem primeru ogrozila sebe in moškega v materialnem, finančnem, zdravstvenem, telesnem, seksualnem in čustvenem stanju. Sicer se pojavijo vse oblike težav, če ženska uveljavi svojo narobe obrnjeno pozicijo.

Tantriki imajo pravilno izdelano pozicijo odnosa ženske do moškega. Pri Tantrikih ženska ve, s katerim delom se mora predati in podrediti moškemu v tantričnem odnosu in tam pride pod 10% narobe obrnjene pozicije ženske. Več, ko ženska premaga svoje narobe na glavo obrnjene pozicije, bolj se postavi na prav v odnosu do spodnjih svetov. Ohraniti mora ponos svoje ženskosti, kar pomeni, da mora ohraniti svojo prisotnost v spodnjih svetovih. ženska mora ohraniti sebe v spodnjih svetovih. Mora pa razviti moč v srednjem svetu, da se v spodnjih svetovih lahko obrača. Ko sebe v spodnjih svetovih obrne na prav, lahko v povezavi z moškim koristi moč spodnjih svetov. Spodnji svetovi so tisti, ki nam dajo moč: telesno moč, materialno, finančno, premagovanje bolezni, uspeh v življenju.... Vse to je moč v spodnjih svetovih. To se zgodi le takrat, če uspemo biti obrnjeni na prav (posebno ženske) in tudi moški v povezavi z ženskami. Moški v osnovi skozi žensko stopi v spodnje svetove, vendar mu mora ženska omogočiti, da se bo on v spodnjih svetovih skozi njo obrnil na prav. To mu ženska omogoči s tem, da je moškemu podrejena v pozicijah telesno, seksualno in čustveno. Ne sme pa zanikati kot že omenjeno svoje ženske narave in svoje ženstvenosti. Sicer bi tako izstopila iz spodnjih svetov, to pa ne sme narediti. Spodnji svetovi so ustvarjeni od Vrhovnega Boga in so ustvarjeni z namenom, da nastaja trenje med spodnjim, srednjim in zgornjimi svetom. Ves čas poteka kemična reakcija borbe oziroma akcije. Ves čas nastaja akcija med zgornjimi in spodnjimi svetovi, ki se odvija nekje v srednjem svetu. Zgornji svetovi prodirajo v spodnje in tam nastaja trenje navideznega konfliktnega. V resnici ni konfliktno, pač pa je konfliktno, dokler se ne predela do določene stopnje in takrat pride v neko višjo stopnjo. To trenje predstavlja kreativno ustvarjalno akcijo in moč trenja med spodnjimi in zgornjimi dimenzijami, kar omogoča moč uspeha v življenju.

Bivanje duhovno razvitih bitij se odvija v zgornjih svetovih, ki prodirajo s svojo vsebino v spodnje svetove, jih uporabljajo in moči koristijo. Tantriki (ki so bili nekje v Evropi v začetku prejšnjega stoletja), so imeli največje moči v bogastvu, telesni moči in zdravju. ženske pri njih so šle pod 10% narobe obrnjenosti in je zato moški dobil moč skozi žensko, da je potem lahko prodrl v spodnje svetove. Ženske so imele 1000% individualnosti narave svoje ženstvenosti. Tantriki so razumeli pravo zakonitost tantre in so lahko uveljavili pravo moč.

Moški ženski gradijo pozicijo bivanja v zgornjem svetu. ženska sama po sebi ne more svoje pozicije bivanja zgraditi v zgornjem svetu. Če bo moškemu predala svojo vsebino svojega spodnjega sveta, bo spontano lahko skozi svojega moškega vzpostavila dimenzijo bivanja v zgornjem svetu. Tantriki so naredili bivanje za moškega in žensko skoraj do 6. zgornjega sveta. V državah, kjer ženske niso predane moškim, sploh ni materiala, da bi moški lahko gradili navzgor. ženska mora moškemu dati material in to je spodnji svet. Moškemu mora predati material, da bo lahko moški v zgornjem svetu ustvaril pozicijo.

Tista ženska, ki zgubi svojo ponos ženske individualnosti in ženske narave, postane moškemu nezanimiva. Moški namreč rabi žensko, da bo skozi njo lahko osvajal spodnje svetove. Če pa ženska izgubi svojo žensko naravo, postane za moškega povsem nezanimiva, saj nima odprtih kanalov v spodnje svetove. Zato ženska mora ohraniti ponos ženstvenosti in svoje ženske narave. S tem ohrani odprte kanale v spodnje svetove in je tako moškemu zanimiva. To se vse dogaja nagonsko. Moški čuti, da rabi žensko, s katero bo šel lahko v spodnje svetove, saj sam drugače tja ne more iti. Vsak moški želi imeti tako žensko, da bo skozi njo lahko osvajal spodnje svetove.  

Pozicija moški in ženska je kar zapletena in je težko delovati pravilno. Če imamo vero v Vrhovnega Boga, se bomo avtomatsko obrnili na prav. Če verujemo v Boga na sploh, ga prosimo, da nam da znanje, da nam pomaga... Če imamo to iskreno vero v Boga, se bodo ženske avtomatsko obrnile na prav. Če izrazimo res iskreno vero v Vrhovnega Boga, če ponavljamo: "Verujem v Vrhovnega Boga, prosim pomagaj mi. " Če to iskreno naredimo. Če izrazimo absolutna brezpogojno vero v Vrhovnega Boga, bodo ženske 0% narobe obrnjene, če znajo to absolutno narediti.


Če nekdo iskreno veruje v religije, npr. v Svetnika, v Svetega Duha ali Vesoljno Energijo, se tudi lahko obrne na prav. V Vesoljni Energiji je Bog. Samo verovanje v neko Silo, ki predstavlja popolnost, bo ljudi obračala na prav. Pomembno je, da se stvari, ki so obrnjene narobe, obrnejo na prav.